Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

MUP

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ostvarilo je saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a u vezi aktuelne situacije i lažnih dojava o postavljenim bombama u srednjim školama. Shodno tome organizirano je predavanje za učenike, profesore i uposlenike naše škole. Naime, istražitelji MUP-a KS i dva RPZ policajca su održali predavanje u utorak 27.03.2018.god. u 14,00 u amfiteatru Škole.

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija