Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

P

I ove školske godine održano je školsko takmičenje „Projekt građanin“ iz predmeta Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava, u kojem su učestvovali svi treći razredi sa sljedećim temama:

III1 - Da li svi građani u BiH imaju pravo da biraju i da budu birani

III2 - Maloljtnička trudnoća

III3 - Imunizacija /vakcinacija/

III4 - Ovisnost o klađenju

III5 - Romi u BiH

III6 - Transplantacija organa u FBiH

Takmičenje se održalo 27.03.2018. godine u prostorijama škole. Sudijski tim su sačinjavali profesori Lamija Eminagić, Hazbija Babačić i Munir Prazina.

Prvo mjesto je osvojio III2 razred sa temom “Maloljtnička trudnoća“.

Učenici III-2 razreda će predstavljati školu na Općinskom takmičenju 14.4.2018. godine.             

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija