Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

PP

U Srednjoj medicinskoj školi Sarajevo, 14. aprila 2018. godine, održano 23. takmičenje srednjih škola iz pružanja prve pomoći Crvenog križa općine Centar Sarajevo, sa počekom u 10:00 sati. U takmičenju je učestvovalo ukupno deset škola među kojima i naša škola sa ekipom koju su činili sljedeći učenici: Kamenjaš Arnela, Cerić Almira, Ibrulj Mejrema, Muhović Tarik, Tihić Adela, Redžepović Dino, Maglić Merjem (fotograf).

Učenici su imali priliku svoje znanje i vješine pokazati na četiri poligona (saobraćajna nesreća, požar u diskoteci, tuča u kafani, zemljotres).

Naša škola je, u ukupnom plasmanu, osvojila peto mjesto sa ostvarenih 952 boda.

 

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija