Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

MUZEJ SAR.ATENTATA

U ponedjeljak 22.4.2019. godine, učenici historijske sekcije zajedno sa profesoricom Živanom Ilić posjetili su Muzej „Sarajevo 1878-1918" (Muzej Sarajevskog atentata).

Muzej predstavlja historijat austrougarske vladavine na ovom području, od dolaska austrougarskih trupa, preko nove uprave, promjena u kulturi stanovanja i življenja, do novih zanata, privrede, arhitekture, razvoja nauke i umjetnosti.

Priča počinje sa događajima koji su prethodili tome da Austro-Ugarska monarhija na Berlinskom kongresu dobije mandat za okupaciju Bosne i Hercegovine, a završava sa Prvim svjetskim ratom, za čije je izbijanje povod bio upravo Sarajevski atentat.

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2019/2020.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija