Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

PRAVILNIK O RADU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA I PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA

PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE-ZAVRŠNOG ISPITA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE

PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, ODGAJATELJA, PROFESORA-NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

ZAKON O RADU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA

OBRASCI

 

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2019/2020.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Broj posjeta

2889324
Danas
Jučer
Ukupno do sada
724
1363
2889324

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija