Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

Direktorica Škole

Dr. Jasminka Kulić

Članovi stručnog kolegija

Senada Osmanović, prof., pomoćnik direktora
Alma Gogalić, pedagog
Ajla Mavrić-Gavranović, psiholog
Amra Kušundžija, socijalni radnik
Lamija Eminagić, bibliotekar
Hazbija Babačić, rukovalac nastavnom tehnologijom

Administrativno-finansijska služba

Enisa Tuđin, sekretar Škole
Selma Hamidović, referent za plan i analizu
Sabina Kujović, administrativni radnik

Školski odbor

Edina Alimanović - Tepić, (predsjednik, predstavnik Ministarstva)
Mirsada Hadžić, (član, predstavnik uposlenika)
Elvir Nišić, (v.d. član, predstavnik Grada)
Nedžad Masnopita, (član, predstavnik iz roditelja)

 

Nadzorni odbor

Ministarsto obrazovanja i nauke KS u protekloj školskoj godini nije imenovalo Nadzorni odbor Škole.

Nastavničko vijeće

Hazbija Babačić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Samra Memić-Zahiragić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti 
Edina Filipović, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Azra Mešić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Amna Fejzić, prof. Engleskog jezika
Anela Banda, prof. Engleskog jezika
Mubina Bristrić, prof. Engleskog jezika 
Hajrija Selimović, prof. Njemačkog jezika
Raska Hajdarhodžić, prof. Njemačkog jezika
Živana Ilić, prof. Historije
Amela Tiro, prof. Sociologije
Munir Prazina, prof. Građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava
Nermin Zukanović, prof. Kulture religija
Emina Dacić, prof. Vjeronauke
Bedrija Mujić, prof. Vjeronauke
Mirsada Hadžić, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Aleksandra Đanešić, prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Amna Kovač, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja 
Esmina Durović, prof. Fizike
Rešad Bojadžić, prof. Fizike
Edina Hećo, prof. Fizike
Fikreta Ramić, prof. Hemije
Reuf Bajrović, prof. Hemije
Ajka Adilović, prof. Hemije
Nermina Muhić, prof. Biologije
Željka Rimac, prof. Biologije
Mediha Gladović, prof. Biologije
Belma Salihbašić - Čidić, prof. Matematike
Haris Pepić, prof. Matematike 
Azra Gec, prof. Informatike 
Nerma Pirija, prof. Latinskog jezika
Taiba Zalihić, prof. Latinskog jezika
Ajla Mavrić - Gavranović, prof. Medicinska psihologija i pedagogija, Medicinska psihologija, Zdravstvena psihologija
Dr. Elvedina Žiga, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava, Socijalne medicine
Dr. Azra Rožajac, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka
Dr. Ervin Duspara, prof. Fizikalne terapije, Osnovi elektronike i medicinski aparati, Rehabilitiranja
Dr. Jasmina Smajlović-Vodopić, prof. Osnovi higijene i zdravstvene njege
Dr. Dženita Zorlak, prof. Mikrobiologije i parazitologije, Zarazne bolesti, Psihijatrije
Dr. Ana Marija Antunović, prof. Kineziterapije, Kineziologije, Njege i rehabilitiranja, Manuelne masaže
Dr. Mirela Zametica, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava, Farmakologije
Dr. Alma Horozić, prof. Internih bolesti, Urgentne medicine, Patologije
Dr. Vernesa Salkičević H. Omerović, prof. Ginekologije, Gerijatrije i Neuropsihijatrije
Dr. Nirmela Murtić – Mujić, prof. Zdrave ishrane, Ginekologije i akušerstva
Dr. Ismira Rašidović, prof. Pedijatrije i Akušerstva
Dr. Vildan Alimanović, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka, Dječije hirurgije, Neurologije
Elvedin Kadrić,koordinator  Praktične nastave
Vildana Hadžimulić, koordinator  Praktične nastave
Amela Ljubović, prof. Praktične nastave
Elisa Vreto, prof. Praktične nastave
Nevzeta Memić, nast. Praktične nastave
Zarifa Prguda, nast. Praktične nastave
Nermina Oglečevac, prof. Praktične nastave
Iđenita Đuderija, prof. Praktične nastave
Amela Čelebić-Tucović, prof. Praktične nastave
Zijad Juković, prof. Praktične nastave
Amela Idrizbegović, prof. Praktične nastave
Jasminka Mešinović, nast. Praktične nastave
Branka Obradović-Heđi, prof. Praktične nastave
Dražen Bašić, prof. Praktične nastave
Mirsad Čičeklić, prof. Praktične nastave
Sanela Mehmedović, prof. Praktične nastave
Amra Hadžimusić, prof. Praktične nastave
Ajeta Rogo, prof. Praktične nastave
Adnana Alić, prof. Praktične nastave
Aida Fišek, prof. Praktične nastave

Tehničko-higijenska služba
Senija Muhić, spremačica
Safija Mršović, spremačica
Taiba Bjelak, spremačica
Ismeta Preljević, spremačica
Jasmina Žunić, spremačica
Senada Bešić, spremačica
Amela Čebirić, spremačica
Zemina Pačariz, spremačica
Suad Fišić, domar
Faruk Malagić, kotlovničar
Suvad Hasković, portir
Suad Selimbegović, noćni čuvar
Aziz Omerović, noćni čuvar

 

 

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

Broj posjeta

2464006
Danas
Jučer
Ukupno do sada
64
678
2464006

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija