Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

Direktorica Škole

Dr. Jasminka Kulić

Članovi stručnog kolegija

Senada Osmanović, prof., pomoćnik direktora
Alma Gogalić, pedagog
Ajla Mavrić-Gavranović, psiholog
Amra Kušundžija, socijalni radnik
Lamija Eminagić, bibliotekar
Hazbija Babačić, rukovalac nastavnom tehnologijom

Administrativno-finansijska služba

Enisa Tuđin, sekretar Škole
Selma Hamidović, referent za plan i analizu
Sabina Kujović, administrativni radnik

Školski odbor

Edina Alimanović - Tepić, (predsjednik, predstavnik Ministarstva)
Mirsada Hadžić, (član, predstavnik uposlenika)
                       (član, predstavnik Grada)
Nedžad Masnopita, (član, predstavnik iz roditelja)

 

Nadzorni odbor

Ministarsto obrazovanja i nauke KS u protekloj školskoj godini nije imenovalo Nadzorni odbor Škole.

Nastavničko vijeće

Hazbija Babačić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Samra Memić-Zahiragić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti 
Edina Filipović, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Irma-Hodžić Kapo, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Amna Fejzić, prof. Engleskog jezika
Anela Banda, prof. Engleskog jezika
Mubina Bristrić, prof. Engleskog jezika 
Hajrija Selimović, prof. Njemačkog jezika
Živana Ilić, prof. Historije
Amela Tiro, prof. Sociologije
Munir Prazina, prof. Građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava
Nermin Zukanović, prof. Kulture religija
Emina Dacić, prof. Vjeronauke
Bedrija Mujić, prof. Vjeronauke
Mirsada Hadžić, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Aleksandra Đanešić, prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Amna Kovač, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
Esmina Durović, prof. Fizike
Rešad Bojadžić, prof. Fizike
Elma Macić, prof. Fizike
Fikreta Ramić, prof. Hemije
Reuf Bajrović, prof. Hemije
Melisa Tvrtković, prof. Hemije
Nermina Muhić, prof. Biologije
Željka Rimac, prof. Biologije
Belma Salihbašić - Čidić, prof. Matematike
Haris Pepić, prof. Matematike i Informatike
Azra Gec, prof. Informatike 
Ibrahim Dupovac, prof. Latinskog jezika
Taiba Zalihić, prof. Latinskog jezika
Ajla Mavrić - Gavranović, prof. Medicinska psihologija i pedagogija, Medicinska psihologija, Zdravstvena psihologija
Dr. Elvedina Žiga, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava, Psihijatrije, Osnovi higijene i zdravstvene njege
Dr. Azra Rožajac, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka
Dr. Ervin Duspara, prof. Fizikalne terapije, Osnovi elektronike i medicinski aparati, Rehabilitiranja, Njege i rehabilitiranja
Dr. Dženita Zorlak, prof. Osnovi higijene i zdravstvene njege,Dječije hirurgije, Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava
Dr. Dženita Jahić-Kaljević, prof. Kineziologije, Fizikalne terapije, Urgentne medicine, Njege i rehabilitiranja
Dr. Mirela Zametica, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka, Patologije, Pedijatrije, Neuropsihijatrije
Dr. Alma Horozić, prof. Zaraznih bolesti, Zdrave ishrane, Gerijatrije, Kineziterapije 
Dr. Vernesa Salkičević H. Omerović, prof. Ginekologije, Mikrobiologije i parazitologije, Osnovi higijene i zdravstvene njege  
Dr. Ismira Rašidović, prof. Ginekologije i akušerstva, Pedijatrije, Akušerstva, Socijalne medicine
Dr. Vildan Alimanović, prof. Neurologije, Internih bolesti, Manuelne masaže
Mr.ph. Mujezin Indira, prof. Farmakologije
 
Amela Ljubović, koordinator  Praktične nastave
Jasminka Mešinović, koordinator  Praktične nastave
Vildana Hadžimulić, prof. Praktične nastave
Elvedin Kadrić, prof. Praktične nastave
Elisa Vreto, prof. Praktične nastave
Nevzeta Memić, nast. Praktične nastave
Zarifa Prguda, nast. Praktične nastave
Nermina Oglečevac, prof. Praktične nastave
Iđenita Đuderija, prof. Praktične nastave/ Jelena Bralović, prof. Praktične nastave
Amela Čelebić-Tucović, prof. Praktične nastave
Zijad Juković, prof. Praktične nastave
Amela Idrizbegović, prof. Praktične nastave
Branka Obradović-Heđi, prof. Praktične nastave
Dražen Bašić, prof. Praktične nastave
Mirsad Čičeklić, prof. Praktične nastave
Sanela Mehmedović, prof. Praktične nastave
Amra Hadžimusić, prof. Praktične nastave
Adnana Alić, prof. Praktične nastave
Aida Fišek, prof. Praktične nastave

Tehničko-higijenska služba
Senija Muhić, spremačica
Safija Mršović, spremačica
Taiba Bjelak, spremačica
Ismeta Preljević, spremačica
Jasmina Žunić, spremačica
Senada Bešić, spremačica
Amela Čebirić, spremačica
Zemina Pačariz, spremačica
Suad Fišić, domar
Faruk Malagić, kotlovničar
Suvad Hasković, portir
Suad Selimbegović, noćni čuvar
Aziz Omerović, noćni čuvar

 

 

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Broj posjeta

2551849
Danas
Jučer
Ukupno do sada
567
561
2551849

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija