Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

nurse in geriatryPsiho-gerijatrijska sestra tehničar radi na zdravstvenoj zaštiti starijih lica i iznemoglih osoba; uz liječnika pomaže u otklanjanju poremećaja mentalnog zdravlja kod svih uzrasta. Educira i rodbinu o potrebi humanosti i strpljenja, razumijevanja, uvažavanja i zaštite u odnosima prema starijima i mentalno oboljelim.

 

   

Godina

 

Nastavni predmeti

I

II

III

IV

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

2

2

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Historija

2

2

0

0

4

Sociologija

0

0

0

2

5

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

6

Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

0

0

2

0

7

Matematika

3

3

0

0

8

Informatika

2

0

0

0

9

Fizika

2

2

2

1

10

Biologija

2

2

2

1

11

Hemija

2

2

2

1

12

Latinski jezik

2

2

0

0

13

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

0

0

14

Osnovi higijene i zdravstvena njega

2

1

0

0

15

Mikrobiologija i parazitologija

0

2

0

0

16

Farmakologija

0

0

2

0

17

Psihologija

0

0

0

2

18

Neurologija

0

0

2

0

19

Gerijatrija

0

0

2

1

20

Zdrava ishrana

0

0

1

0

21

Psihijatrija

0

0

0

2

22

Interne bolesti

0

0

0

2

23

Urgentna medicina

0

0

0

2

24

Zdravstvena psihologija i pedagogija

0

0

0

2

25

Njega i rehabilitiranje psiho-gerijatrijskih bolesnika

0

0

2

2

26

Praktična nastava

6

5

6

11

MATURSKI ISPIT

  1. Maturski rad
    1. Gerijatrija
    2. Neuropsihijatrija
  2. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost - pismeni ispit

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2018/2019.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Broj posjeta

2551822
Danas
Jučer
Ukupno do sada
540
561
2551822

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija