Srednja medicinska škola Jezero  

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

JEZERO
SARAJEVO

 

Odluka sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

odluka 1 za prijem u I razred

odluka 2 za prijem u I razred

odluka 3 za prijem u I razred

 

Izmjene i dopune Odluke sa kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2016/2017. godini

Dopis za upis u prvi razred

Pravo upisa u I. razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

Kriteriji za upis u I. razred

 1. Opći uspjeh kandidata postignut u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole,
 2. Uspjeh iz predmeta značajnih za medicinsku školu (Biologija, Hemija i Bosanski, hrvatski, srpski jezika i književnost),
 3. Rezultati postignuti na ispitima eksterne mature
 4. Rezultati postignuti na kantonalnim, te takmičenja na nivou entiteta BiH, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog na ispitima eksterne mature i uspjeha u osnovnoj školi utvrđuje se na slijedeći način:

 1. Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.
 2. Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20 bodova, tako da se zbir ocjena dobijenih u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole pomnoži sa brojem 0,67.
 3. Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova, tako da se zbir bodova postignutih na ispitima eksterne mature pomnoži sa brojem 0,60.
 4. Bodovi osvojeni na takmičenjima

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto 3 boda,
 2. za osvojeno drugo mjesto 2 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto 4 boda,
 2. za osvojeno drugo mjesto 3 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
 2. za osvojeno drugo mjesto 4 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto 3 boda.

Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine

Za upis u škole zdravstvene struke učenik po svim osnovama mora imati minimalno 68 bodova.

Uslov za upis učenika iz inostranstva

Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VIII i IX razredu koji se boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prednost pri upisu u prvi razred

Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju:

 1. djeca boraca-branitelja BiH;
 2. djeca ratnih vojnih invalida;
 3. djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
 4. djeca organizatora otpora;
 5. djeca veterana-prvoboraca;
 6. djeca nosilaca najviših priznanja.(Čl.1.,2.,5. i 23. Zakona o dopunskim pravima branitelja BiH ("Sl. novine Kantona Sarajevo"br.2/02))

Status redovnog učenika može se steći samo u jednoj školi

Redovni učenik koji ne završi razred ima pravo ponoviti ga, ali samo jedanput u toku školovanja

Učenik koji u toku obrazovanja pokaže izuzetan uspjeh, ima odličan uspjeh i primjerno vladanje, može završiti dva razreda u toku jedne školske godine.

Sadržaj prijave za upis

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća originalna dokumenta:

 1. zahtjev za upis;
 2. svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
 5. izvod iz matične knjige rođenih i
 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz tačke d) Bodovi osvojeni na takmičenjima.

Termini realizacije pismenih zadaća, testova i kontrolnih radova 2019/2020.


skola-ba

                                                                                                    

PPZ logo

                                                                                                                                                                                          UNSA


                                                                                                                                          mon.ks.gov.ba

                                                                                                                                                                novo-logo-dhpx.image.68.0 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

Broj posjeta

2889265
Danas
Jučer
Ukupno do sada
665
1363
2889265

Kontakt

Adresa:

JU Srednja medicinska škola JEZERO
Patriotske lige 67a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: ssmstsa@bih.net.ba
Telefon: +387 33 44 39 87
Fax: +387 33 22 56 25
Web: www.smsjezero.edu.ba

lokacija