Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

gif.ng

Našim učenicima, njihovim roditeljima, kao i uposlenicima škole želimo sretnu i uspješnu 2020. godinu.