Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87

Članovi sekcije Liga trezvenosti u četvrtak, 20.02.2020. godine, ugostili su mr.sc. Seada Mulića, višeg stručnog saradnika za edukaciju iz Agencije za antidoping BiH.

U toku jednog nastavnog časa učenici su, kroz nekoliko tema, imali priliku da se upoznaju sa važnošću odgovornog i trezvenog ponašanja u sportu. Neke od oblasti koje su obrađene su:
- Značaj dopinga
- Lista zabranjenih sredstava (lijekova) u sportu
- Štetni utjecaj suplemenata na zdravlje sportista
- Terapija hroničnih bolesti kod sportista i terapijska izuzeća
- Postupak doping kontrole
- Kazne za sportiste koji su pozitivni na doping.

Posebno interesantna diskusija je vođena na temu primjene suplemenata, koje sportisti svakodnevno koriste, a koji kriju potencijalnu opasnost za zdravlje sportista, ili sadržavaju neoznačene zabranjene supstance.

Edukaciji je prisustvovalo i nekoliko zainteresiranih učenika koji se rekreativno ili aktivno bave sportom, a zadovoljstvo nam je bilo ugostiti i zainteresirane nastavnike.
Na kraju zanimljivog susreta, učenici su dobili i brošure sa najvažnijim informacijama iz ove oblasti.

Našem gostu zahvaljujemo i nadamo se daljnjoj saradnji i edukaciji mnogih generacija naših učenika.