Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavilo je obavijest kojim se obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetski korisnici Kantona Sarajevo i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo.

Od 25. marta 2019. godine sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj:

141 1965320008 475 otvoren kod Bosna Bank International bank d.d. Sarajevo. 

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/obavjestenje-o-promjeni-depozitnog-racuna-za-prikupljanje-javnih-prihoda-kantona