Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontak

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87

PRAVILNIK O RADU JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA I PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA

PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE-ZAVRŠNOG ISPITA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA-LOGOROVANJA, DRUŠTVENO-KORISNOG RADA

PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE

PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, ODGAJATELJA, PROFESORA-NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

ZAKON O RADU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA

OBRASCI

POZIV ZA 14. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 15. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 16. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 17. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 18. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

SPORAZUM O SARADNJI SA TIROLSKIM KLINIKAMA

UGOVOR O SPONZORSTVU - NOVO NORDISK