Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


bibliotekaa

Školska biblioteka Srednje medicinske škole - Jezero Sarajevo zatvorenog je tipa i namijenjena je za potrebe svojih učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih u školi. Kao što joj je i namjena, školska biblioteka je sastavni dio odgojno - obrazovnog procesa, mjesto gdje učenici stiču vještine za učenje, razvijaju maštu i osposobljavaju se za cijeli život. U skladu s osnovnim zadacima školske biblioteke, u redovnom poslovanju, izvršavaju se svi radni procesi vezani za bibliotečku građu: od nabavke, evidentiranja, stručne obrade, davanja na raspolaganje korisnicima te građe i omogućavanja dostupnosti informacija o građi, neophodnih za odvijanje odgojno - obrazovnog procesa.
Fond naše biblioteke broji 5430 bibliotečkih jedinica. Najvećim dijelom su to knjige iz književnosti, kao fond obavezne lektirne građe i fond za slobodno čitanje, zatim knjige iz medicinskih znanosti, pedagogije i psihologije, historije, kulturne baštine, publicistike, lingvistike, dokumentarne književnosti i dr.