Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


 SEKCIJA  VODITELJ SEKCIJE
 Recitatorska sekcija  Samra Memić-Zahiragić
Dramska sekcija  Edina Filipović
 Zdrava ishrana
 Ismira Rašidović
 E-medica  Azra Gec, Amela Idrizbegović, Elisa Vreto
Zdravi životni stilovi  Jasmina Smajlović
 Ekološka sekcija  Nermina Muhić, Maja Kvasina
 Mladi historičari  Živana Ilić
English club Anela Banda
Nekad i sad Azra Rožajac
Prva pomoć Dženeta Aščerić, Lejla Efendić, Emina Ademović, Džemila Musić 
Manuelna masaža Amela Ljubović, Jasminka Mešinović, Elvedin Kadrić
Crveni križ Amra Hadžimusić
Civitas Amela Tiro
Unaprjeđenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje Dino Žutić, Adnana Alić
Fizikalna terapija Dražen Bašić
Mladi hemičari Fikreta Ramić
Duhovna sekcija
Emina Dacić
Mikrobiološka sekcija Džanela Mešinović
Odbojkaška sekcija - žene
Aleksandra Đanešić
Odbojkaška sekcija - muškarci
Amna Kovač
Bibliotekarska sekcija Amra Olovčić