Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


 SEKCIJA  VODITELJ SEKCIJE
 Recitatorska sekcija  Samra Memić-Zahiragić
Dramska sekcija  Edina Filipović
 Klinička medicina  Ismira Rašidović
 E-medica  Azra Gec, Amela Idrizbegović, Elisa Vreto
 Web design  Amela Čelebić-Tucović
 Biološko-ekološka sekcija  Nermina Muhić
 Mladi historičari  Živana Ilić
Manuelna masaža Elvedin Kadrić
Nekad i sad Azra Rožajac
Prva pomoć Vernesa Salkičević H.Omerović, Mirela Zametica
Manuelna masaža Amela Ljubović
Crveni križ Amra Hadžimusić
Civitas Amela Tiro
Fizikalna terapija Dražen Bašić, Zijad Juković
Mladi hemičari Fikreta Ramić
Savjetovalište za ishranu adolescenata Elvedina Žiga
Klub mladih psihologa Ajla Mavrić-Gavranović
Odbojkaška sekcija Aleksandra Đanešić
Atletska sekcija Mirsada Hadžić