Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


 SEKCIJA  VODITELJ SEKCIJE
 Recitatorska sekcija  Samra Memić-Zahiragić
Dramska sekcija  Edina Filipović
 Zdrava ishrana
 Ismira Rašidović
 E-medica  Azra Gec, Amela Idrizbegović, Elisa Vreto
Zdravi životni stilovi  Jasmina Smajlović
 Ekološka sekcija  Nermina Muhić, Maja Kvasina
 Mladi historičari  Živana Ilić
English club Anela Banda
Nekad i sad Azra Rožajac
Prva pomoć Dženeta Aščerić, Lejla Efendić, Emina Ademović, Džemila Musić 
Manuelna masaža Amela Ljubović, Jasminka Mešinović, Elvedin Kadrić
Crveni križ Amra Hadžimusić
Civitas Amela Tiro
Fizikalna terapija Dražen Bašić
Mladi hemičari Fikreta Ramić
Duhovna sekcija
Emina Dacić
Mikrobiološka sekcija Džanela Mešinović
Odbojkaška sekcija - žene
Aleksandra Đanešić
Odbojkaška sekcija - muškarci
Amna Kovač
Bibliotekarska sekcija Amra Olovčić