Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Haris Pepić

Matematika i Informatika

Četvrtak 10:40

Nermina Muhić

Biologija

Utorak 12:20

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda 14:00

Elma Burina

Farmakologija

Utorak 14:00

Anela Banda

Engleski jezik

Utorak 14:45

Edina Filipović

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Ponedjeljak 17:30

Mario Vrhovac

Latinski jezik

Utorak 9:40

Samra Memić - Zahiragić

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Utorak 14:00

Amna Kovač

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda 11:00

Ajla Mavrić - Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

Srijeda 17:00

Azra Rožajac

Anatomija i fiziologija čovjeka

Srijeda 14:00

Zijad Juković

Praktična nastava

Utorak 14:00

Džanela Mešinović

Biologija, Praktična nastava

Srijeda 12:20

Jasminka Mešinović

Praktična nastava

Ponedjeljak 12:45

Rešad Bojadžić

Fizika

Srijeda 15:00

Džemila Musić

Stručno-teorijska nastava

Petak 15:40

Mirela Zametica

Stručno-teorijska nastava

Četvrtak 15:40

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska nastava

Petak 16:25

Esmina Durović

Fizika

Petak 12:20

Dražen Bašić

Praktična nastava

Četvrtak 14:00

Alina Muratović -Tasovac

Hemija

Srijeda 11:00

Aida Fišek

Praktična nastava

Ponedjeljak 11:30

Adnana Alić

Praktična nastava

Srijeda 12:00

Reuf Bajrović

Hemija

Utorak 11:30

Jasmina Smajlović - Vodopić

Osnovi higijene i zdravstvena njega

Srijeda 12:20

Amela Ljubović

Praktična nastava

Ponedjeljak 14:50

Nerma Pirija

Historija, Latinski jezik

Petak 11:30

Amela Čelebić -Tucović

Praktična nastava

Srijeda 14:00

Azra Gec

Informatika

Srijeda 13:10

Nizama Imamović - Fočo

Engleski jezik

Ponedjeljak 14:00

Amna Fejzić

Engleski jezik

Četvrtak 14:50

Jasmina Smajlović

Praktična nastava

Srijeda 10:40

Emina Dacić

Vjeronauka

Ponedjeljak 14:00

Mersiha Čutura

Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava

Četvrtak 15:40

Dino Žutić

Praktična nastava

Petak 14:00

Bedrija Mujić

Vjeronauka

Srijeda 16:40

Lejla Efendić

Stručno-teorijska nastava

Petak 14:50

Tiro Amela

Sociologija

Srijeda 17:30

Dženeta Aščerić - Kadrić

Stručno-teorijska nastava

Četvrtak 12:20

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

Petak 11:15

Elisa Vreto

Praktična nastava

Ponedjeljak 14:00

Živana Ilić

Historija

Ponedjeljak 9:40

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

Ponedjeljak 13:10

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

Četvrtak 14:45

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

Ponedjeljak 14:00

Elma Macić

Fizika

Ponedjeljak 11:30

Fikreta Ramić

Hemija

Utorak 16:25

Vernesa Salkičević H.Omerović

Stručno-teorijska nastava

Utorak 11:30