Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Samra-Memić Zahiragić

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Srijeda 12:20

Edina Filipović

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Četvratak 14:00

Amela Jalmanović-Muhić

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Ponedjeljak 10:40

Anela Banda

Engleski jezik

Ponedjeljak 16:40

Amna Fejzić

Engleski jezik

Ponedjeljak 10:25

Hajrija Selimović

Njemački jezik

Srijeda 13:10

Taiba Zalihić

Latinski jezik

Petak 12:20

Amela Tiro

Sociologija

Petak 15:40

Živana Ilić

Historija

Ponedjeljak 12:20

Senad Hota

Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava

Petak 15:00

Emina Dacić

Vjeronauka

Srijeda 09:40

Bedrija Mujić

Vjeronauka

Srijeda 14:00

Nermin Zukanović

Kultura religija

Srijeda 14:00

Mirsada Hadžić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Petak 14:40

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Sriejda 11:30

Belma Salihbašić - Čidić

Matematika

Srijeda 09:40

Haris Pepić

Matematika i Informatika

Petak 10:40

Azra Gec

Informatika

Srijeda 14:00

Esmina Durović

Fizika

Četvratk 09:40

Rešad Bojadžić

Fizika

Ponedjeljak 15:00

Elma Macić

Fizika

Ponedjeljak 15:40

Nermina Muhić

Biologija

Petak 09:00

Fikreta Ramić

Hemija

Petak 15:00

Reuf Bajrović

Hemija

Utorak 15:40

Ajla Mavrić - Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

Srijeda 13:00

Azra Rožajac

Anatomija i fiziologija ćovjeka

Ponedjeljak 18:00

Elvedina Žiga

Osnovi higijene i zdravstvena njega, praktična nastava

Srijeda 08:50

Ervin Duspara

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda 15:00

Vernesa Salkičević

Stručno-teorijska grupa predmeta

Ponedjeljak 14:50

Mirela Zametica

Stručno-teorijska grupa predmeta

Četvrtak 15:40

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska grupa predmeta

Četvrtak 14:50

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

Utorak 11:30

Zarifa Prguda

Praktična nastava

Sriejda 11:30

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

Srijeda 10:25

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

Utorak 18:00

Amela Čelebić-Tucović

Praktična nastava

Srijeda 10:25

Elisa Vreto

Praktična nastava

Ponedjeljak 10:25

Elvedin Kadrić

Praktična nastava

Ponedjeljak 14:45

Mirsad Čičeklić

Praktična nastava

Četvrtak 10:40

Zijad Juković

Praktična nastava

Utorak 14:00

Jasna Mešinović

Praktična nastava

Srijeda 14:45

Dražen Bašić

Praktična nastava

Ponedjeljak 13:15

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

Ponedjeljak 14:45

Amela Ljubović

Praktična nastava

Srijeda 13:10

Adnana Alić

Praktična nastava

Ponedjeljak 13:10

Aida Fišek

Praktična nastava

Petak 11:30

Adisa Džafo - Mušić

Praktična nastava

Ponedjeljak 13:10

 

email 1