Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Samra-Memić Zahiragić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

srijeda 12:30

Edina Filipović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

četvrtak 14:00

Amela Jalmanović-Muhić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

ponedjeljak 10:40

Anela Banda

Engleski jezik

ponedjeljak 16:40

Amna Fejzić

Engleski jezik

petak 14:50

Melina Kalem Engleski jezik

ponedjeljak 11:25

Hajrija Selimović

Njemački jezik

srijeda 13:10

Taiba Zalihić

Latinski jezik

utorak 09:00

Nerma Pirija

Latinski jezik petak 11:30

Amela Tiro

Sociologija

srijeda 16:30

Živana Ilić

Historija

ponedjeljak 12:20

Senad Hota

Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava

ponedjeljak 16:40

Emina Dacić

Vjeronauka

ponedjeljak 14:00

Bedrija Mujić

Vjeronauka

srijeda 15:40

Nermin Zukanović

Kultura religija

srijeda 14:00

Mirsada Hadžić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

utorak 14:15

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

srijeda 11:30

Belma Salihbašić - Čidić

Matematika

utorak 10:40

Haris Pepić

Matematika i Informatika

petak 10:40

Azra Gec

Informatika

srijeda 14:00

Esmina Durović

Fizika

utorak 11:30

Rešad Bojadžić

Fizika

srijeda 15:00

Elma Macić

Fizika

ponedjeljak 16:30

Nermina Muhić

Biologija

utorak 09:40

Sanela Đemidžić

Biologija utorak 15:40

Selma Ćatović

Biologija petak 17:00

Fikreta Ramić

Hemija

petak 15:00

Reuf Bajrović

Hemija

ponedjeljak 16:40

Alina Muratović Hemija

srijeda 9:40

Ajla Mavrić - Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

srijeda 13:00

Azra Rožajac

Anatomija i fiziologija ćovjeka

ponedjeljak 18:00

Elvedina Žiga

Osnovi higijene i zdravstvena njega, praktična nastava

srijeda 08:50

Ervin Duspara

Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 17:30

Vernesa Salkičević

Stručno-teorijska grupa predmeta

petak 10:40

Mirela Zametica

Stručno-teorijska grupa predmeta

srijeda 10:30

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska grupa predmeta

petak 14:00

Dženeta Aščerić Stručno-teorijska grupa predmeta

ponedjeljak 16:00

Džemila Musić Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 18:20

Lejla Efendić Stručno-teorijska grupa predmeta

srijeda 14:00

Emina Ademović Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 17:00

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

utorak 11:30

Zarifa Prguda

Praktična nastava

srijeda 11:30

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

srijeda 10:25

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

utorak 11:30

Amela Čelebić-Tucović

Praktična nastava

srijeda 10:25

Elisa Vreto

Praktična nastava

ponedjeljak 10:25

Elvedin Kadrić

Praktična nastava

ponedjeljak 14:45

Mirsad Čičeklić

Praktična nastava

četvrtak 10:00

Zijad Juković

Praktična nastava

utorak 14:00

Jasna Mešinović

Praktična nastava

četvrtak 13:10

Dražen Bašić

Praktična nastava

ponedjeljak 13:15

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

petak 13:10

Amela Ljubović

Praktična nastava

srijeda 14:00

Adnana Alić

Praktična nastava

ponedjeljak 13:10

Aida Fišek

Praktična nastava

petak 14:00

Dino Žutić Praktična nastava

utorak 13:10

Džanela Mešinović Praktična nastava

srijeda 13:10

Adisa Džafo - Mušić

Praktična nastava

ponedjeljak 13:10