Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

TERMINI KONSULTACIJA ZA RODITELJE KOD PREDMETNIH PROFESORA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI - ONLINE

 

IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Samra Memić Zahiragić

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Edina Filipović

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amela Jalmanović

Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Anela Banda

Engleski jezik

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amna Fejzić

Engleski jezik

Srijeda,

od 17:00 do 17:30

Igda Frko

Engleski jezik

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Hajrija Selimović

Njemački jezik

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Taiba Zalihić

Latinski jezik

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Nerma Pirija

Latinski jezik

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amela Tiro

Sociologija

Srijeda,

od 17:00 do 17:30

Živana Ilić

Historija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Melika Šarić

Historija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Senad Hota

Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Emina Dacić

Vjeronauka

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Bedrija Mujić

Vjeronauka

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Nermin Zukanović

Kultura religija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Mirsada Hadžić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amna Kovač

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Belma Salihbašić - Čidić

Matematika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Haris Pepić

Matematika i Informatika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Azra Gec

Informatika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Esmina Durović

Fizika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Rešad Bojadžić

Fizika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Elma Macić

Fizika

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Nermina Muhić

Biologija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Aida Taletović

Biologija

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Fikreta Ramić

Hemija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Reuf Bajrović

Hemija

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Sabina Alispahić

Hemija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Ajla Mavrić - Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Azra Rožajac

Anatomija i fiziologija ćovjeka

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Elvedina Žiga

Osnovi higijene i zdravstvena njega, praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Ervin Duspara

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Vernesa Salkičević

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Mirela Zametica

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Džemila Musić

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Nedim Pervan

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Jahić Kljajić Dženita

Stručno-teorijska grupa predmeta

Srijeda,

od 17:00 do 17:30

Lejla Efendić

Farmakologija

Srijeda,

od 17:30 do 18:00

Džanela Mešinović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Zarifa Prguda

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amela Idrizbegović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amela Čelebić-Tucović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Elisa Vreto

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Elvedin Kadrić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Mirsda Čičeklić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Zijad Juković

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Jasna Mešinović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Dražen Bašić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Amela Ljubović

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Adnana Alić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Aida Fišek

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

Dino Žutić

Praktična nastava

Srijeda,

od 16:30 do 17:00

   

 

IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Samra Memić Zahiragić

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

ponedjeljak 14:00

Edina Filipović

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

ponedjeljak 14:35

Amela Jalmanović

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

petak 10:10

Anela Banda

Engleski jezik

utorak 15:15

Amna Fejzić

Engleski jezik

utorak 15:50

Igda Frko

Engleski jezik

ponedjeljak 10:15

Hajrija Selimović

Njemački jezik

ponedjeljak 13:00

Taiba Zalihić

Latinski jezik

četvrtak 12:00

Amela Tiro

Sociologija

petak 15:15

Živana Ilić

Historija

četvrtak 13:00

Senad Hota

Građansko obrazovanje

srijeda 14:10

Emina Dacić

Vjeronauka

ponedjeljak 14:00

Bedrija Mujić

Vjeronauka

srijeda 14:05

Nermin Zukanović

Kultura religija

srijeda 13:00

Mirsada Hadžić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

ponedjeljak 14:10

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

utorak 12:30

Belma Salihbašić Čidić

Matematika

utorak 9:00

Haris Pepić

Matematika

utorak 10:45

Azra Gec

Informatika

srijeda 13:30

Esmina Durović

Fizika

ponedjeljak 15:45

Rešad Bojadžić

Fizika

utorak 13:00

Elma Macić

Fizika

ponedjeljak 14:00

Nermina Muhić

Biologija

ponedjeljak 10:45

Fikreta Ramić

Hemija

ponedjeljak 14:30

Reuf Bajrović

Hemija

ponedjeljak 14:30

Sabina Alispahić

Hemija

srijeda 10:10

Ajla Mavrić Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

srijeda 12:00

Azra Rožajac

Anatomija

ponedjeljak 10:50

Elvedina Žiga

Mikrobiologija, Osnovi higijene i zdravstvena njega

utorak 11:20

Ervin Duspara

Stručno-teorijska nastava

srijeda 14:10

Vernesa Salkičević H.Omerović

Stručno-teorijska nastava

srijeda 13:30

Mirela Zametica

Stručno-teorijska nastava

ponedjeljak 13:30

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska nastava

utorak 15:30

Džemila Musić

Stručno-teorijska nastava

petak 13:30

Dženita Jahić-Kaljević

Stručno-teorijska nastava

srijeda 14:40

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

ponedjeljak 12:00

Zarifa Prguda

Praktična nastava

srijeda 12:20

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

petak 11:30

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

srijeda 13:00

Amela Idrizbegović

Praktična nastava

ponedjeljak 12:00

Amela Čelebić - Tucović

Praktična nastava

ponedjeljak 12:00

Elisa Vreto

Praktična nastava

ponedjeljak 10:00

Elvedin Kadrić

Praktična nastava

srijeda 13:15

Mirsad Čičeklić

Praktična nastava

četvrtak 12:30

Zijad Juković

Praktična nastava

srijeda 13:00

Jasna Mešinović

Praktična nastava

ponedjeljak 13:00

Dražen Bašić

Praktična nastava

ponedjeljak 12:15

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

utorak 10:00

Amela Ljubović

Praktična nastava

ponedjeljak 12:30

Adnana Alić

Praktična nastava

ponedjeljak 11:30

Ajeta Rogo Praktična nastava

srijeda 11:15

 

Aida Fišek Praktična nastava

ponedjeljak 13:10

Dino Žutić

Praktična nastava

ponedjeljak 13:30

 

Džanela Mešinović

Praktična nastava

srijeda 11:30

email 1email 2