Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


IME I PREZIME PROFESORA

NASTAVNI PREDMET

TERMIN ODRŽAVANJA KONSULTACIJA

Samra-Memić Zahiragić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

srijeda 14,00

Edina Filipović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

utorak 14,00

Amela Jalmanović-Muhić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

petak 14,50

Anela Banda

Engleski jezik

utorak 15,40

Amna Fejzić

Engleski jezik

četvrtak 14,50

Nejra Neradin
Engleski jezik

ponedjeljak 14,00

Hajrija Selimović

Njemački jezik

ponedjeljak 14,00

Mario Vrhovac

Latinski jezik

 ponedjeljak 14,00

Nerma Pirija

Latinski jezik, Historija
petak 11,30

Amela Tiro

Sociologija

petak 15,35

Živana Ilić

Historija

četvrtak 10,30

Vildana Jahić

Građansko obrazovanje/ demokratija i ljudska prava

ponedjeljak 16,40

Emina Dacić

Vjeronauka

četvrtak 16,40

Bedrija Mujić

Vjeronauka

srijeda 08,50

Nermin Zukanović

Kultura religija

petak 14,00

Aida Babić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

utorak 15,00

Amna Kovač Tjelesni i zdravstveni odgoj

srijeda 09,40

Aleksandra Đanešić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

ponedjeljak 17,30

Belma Salihbašić - Čidić

Matematika

utorak 09,35

Haris Pepić

Matematika i Informatika

četvrtak 09,40

Azra Gec

Informatika

ponedjeljak 13,10

Esmina Durović

Fizika

petak 11,30

Rešad Bojadžić

Fizika

ponedjeljak 10,40

Elma Macić

Fizika

ponedjeljak 17,00

Nermina Muhić

Biologija

srijeda 12,20

Maja Kvasina

Biologija petak 09,40

Fikreta Ramić

Hemija

petak 14,45

Reuf Bajrović

Hemija

petak 11,30

Alina Muratović Hemija

srijeda 13,10

Ajla Mavrić - Gavranović

Medicinska psihologija i pedagogija

srijeda 17,00

Azra Rožajac

Anatomija i fiziologija ćovjeka

petak 14,00

Jasmina Vodopić-Smajlović

Socijalna medicina i  Osnovi higijene i zdravstvena njega, praktična nastava

petak 10,30

Ervin Duspara

Stručno-teorijska grupa predmeta

srijeda 14,00

Vernesa Salkičević

Stručno-teorijska grupa predmeta

četvrtak 09,40

Mirela Zametica

Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 14,00

Ismira Rašidović

Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 16,30

Dženeta Aščerić Stručno-teorijska grupa predmeta

petak 15,40

Džemila Musić Stručno-teorijska grupa predmeta

ponedjeljak 16,40

Ada Simić Stručno-teorijska grupa predmeta

utorak 17,30

Emina Ademović Stručno-teorijska grupa predmeta

četvrtak 15,40

Sanela Mehmedović

Praktična nastava

srijeda 14,45

Jasmina Smajlović

Praktična nastava

ponedjeljak 14,00

Amra Hadžimusić

Praktična nastava

srijeda 11,30

Nermina Oglečevac

Praktična nastava

ponedjeljak 13,10

Amela Čelebić-Tucović

Praktična nastava

četvrtak 10,30

Elisa Vreto

Praktična nastava

ponedjeljak 11,30

Elvedin Kadrić

Praktična nastava

srijeda 14,00

Mirsad Čičeklić

Praktična nastava

ponedjeljak 13,10

Zijad Juković

Praktična nastava

utorak 14,00

Jasna Mešinović

Praktična nastava

ponedjeljak 13,00

Dražen Bašić

Praktična nastava

srijeda 13,00

Vildana Hadžimulić

Praktična nastava

srijeda 15,35

Amela Ljubović

Praktična nastava

četvrtak 11,30

Adnana Alić

Praktična nastava

srijeda 14,00

Aida Fišek

Praktična nastava

ponedjeljak 14,00

Dino Žutić Praktična nastava

utorak 14,50

Džanela Mešinović

Praktična nastava

Biologija

ponedjeljak 08,30

Adisa Džafo - Mušić

Praktična nastava

utorak 13,00