Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


DIREKTORICA ŠKOLE
Senada Osmanović, prof.

ČLANOVI STRUČNOG KOLEGIJA
Dr. Jasminka Kulić, pomoćnik direktora
Alma Gogalić, pedagog
Ajla Mavrić-Gavranović, psiholog
Lejla Herenda, psiholog
Amra Kušundžija, socijalni radnik
Selma Karišik-Bašić, asistent u nastavi
Amra Olovčić, bibliotekar
Hazbija Babačić, rukovalac nastavnom tehnikom

STRUČNI SARADNICI ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE
Enisa Šuvalić, sekretar Škole
Selma Hamidović, saradnik za finansijske i računovodstvene poslove
Sabina Kujović, administrativni radnik

ŠKOLSKI ODBOR
Merima Mašić (predsjednik Školskog odbora – predstavnik Ministarstva)
Zijad Juković (član – predstavnik radnika)
----------------- (v.d. člana – predstavnik Grada)
Edin Ramović (član Školskog odbora – predstavnik roditelja)

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Samra Memić-Zahiragić, prof. Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti
Edina Filipović, prof. Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti
Amela Jalmanović-Muhić, prof. Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Amna Fejzić, prof. Engleskog jezika
Anela Banda, prof. Engleskog jezika
Vildana Čolo, prof. Engleskog jezika
Hajrija Selimović, prof. Njemačkog jezika

Nerma Pirija, prof. Latinskog jezika
Mario Vrhovac, prof. Latinskog jezika

Živana Ilić, prof. Historije
Nerma Pirija, prof. Historije

Amela Tiro, prof. Sociologije
Emina Svraka, prof. Građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava
Nermin Zukanović, prof. Kulture religija
 
Emina Dacić, prof. Vjeronauke
Bedrija Mujić, prof. Vjeronauke
 
Aleksandra Đanešić, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Amna Kovač, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Aida Babić, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 
Esmina Durović, prof. Fizike
Rešad Bojadžić, prof. Fizike
Elma Macić, prof. Fizike
 
Fikreta Ramić, prof. Hemije
Reuf Bajrović, prof. Hemije
Alina Muratović Tasovac, prof. Hemije
 
Nermina Muhić, prof. Biologije
Maja Kvasina, prof. Biologije
Džanela Mešinović, prof. Biologije
 
Belma Salihbašić - Čidić, prof. Matematike
Haris Pepić, prof. Matematike i Informatike
Azra Gec, prof. Informatike
 
Ajla Mavrić - Gavranović, prof. Medicinska psihologija i pedagogija, Medicinska psihologija, Zdravstvena psihologija
Dr Azra Rožajac, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka
Dr Ervin Duspara, prof. Fizikalne terapije, Osnovi elektronike i medicinski aparati, Rehabilitiranja, Njege i rehabilitiranja
Dr Džemila Musić, prof. Dječije hirurgije, Njege i rehabilitiranja, Fizikalne terapije, Internih bolesti, Manuelne masaže
Dr Dženeta Aščerić – Kadrić, prof. Kineziologije, Urgentne medicine, Neuropsihijatrije, Pedijatrije, Neurologije
Dr Mirela Zametica, prof. Patologije, Neuropsihijatrije, Psihijatrije, Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava
Dr Lejla Efendić - Varešlija, prof. Zaraznih bolesti, Zdrave ishrane, Gerijatrije, Kineziterapije
Dr Vernesa Salkičević H. Omerović, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka, Ginekologije, Mikrobiologije i parazitologije
Dr Ismira Rašidović, prof. Ginekologije i akušerstva, Pedijatrije, Akušerstva, Socijalne medicine
Dr Jasmina Vodopić-Smajlović, prof. Osnovi higijene i zdravstvena njega, Socijalne medicine
Emina Ademović, prof. Farmakologije
 
Amela Idrizbegović, koordinator Praktične nastave
Jelena Bralović, koordinator Praktične nastave
Elisa Vreto, prof. Praktične nastave
Nermina Oglečevac, prof. Praktične nastave
Amela Čelebić-Tucović, prof. Praktične nastave
Sanela Mehmedović, prof. Praktične nastave
Amra Hadžimusić, prof. Praktične nastave
Adnana Alić, prof. Praktične nastave
Aida Fišek, prof. Praktične nastave
Adisa Džafo-Mušić, prof. Praktične nastave
Dino Žutić, prof. Praktične nastave
Jasmina Smajlović, prof. Praktične nastave
Zijad Juković, prof. Praktične nastave
Vildana Hadžimulić, prof. Praktične nastave
Elvedin Kadrić, prof. Praktične nastave nastave
Amela Ljubović, prof. Praktične nastave
Jasminka Mešinović, nast. Praktične nastave
Dražen Bašić, prof. Praktične nastave
Mirsad Čičeklić, prof. Praktične nastave
Džanela Mešinović, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava
 
TEHNIČKO-HIGIJENSKA SLUŽBA
Taiba Bjelak, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Ismeta Preljević, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Jasmina Žunić, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Senada Bešić, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Đenita Marković, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Amela Čebirić, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Zemina Pačariz, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Rusmira Balihodžić, radnica na održavanju higijene objekta i opreme
Faruk Malagić, portir/rukovalac centralnog grijanja
Emin Fulurija, portir
Suad Fišić, domar
Suad Selimbegović, noćni čuvar
Tahir Saračević, noćni čuvar