Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


DIREKTORICA ŠKOLE
Senada Osmanović, prof.

ČLANOVI STRUČNOG KOLEGIJA
................., pomoćnik direktora
Alma Gogalić, pedagog
Ajla Mavrić-Gavranović, psiholog
Amra Kušundžija, socijalni radnik
Adisa Vrabac, asistent u nastavi
Mirela Kupus-Jašar, bibliotekar
Hazbija Babačić, rukovalac nastavnom tehnologijom

STRUČNI SARADNICI ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE
Enisa Šuvalić, sekretar Škole
Selma Hamidović, rukovodilac računovodstva
Sabina Kujović, administrativni radnik

ŠKOLSKI ODBOR
Merima Mašić (v.d. predsjednika Školskog odbora – predstavnik Ministarstva)
Mirsada Hadžić (član – predstavnik radnika)
Azim Baždar (član – predstavnik Grada)
…………..... (član – predstavnik roditelja)

NASTAVNIČKO VIJEĆE
Samra Memić-Zahiragić, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Edina Filipović, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Amela Jalmanović, prof. Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Amna Fejzić, prof. Engleskog jezika
Anela Banda, prof. Engleskog jezika
……………......., prof. Engleskog jezika
Hajrija Selimović, prof. Njemačkog jezika

……………......., prof. Latinskog jezika
Taiba Zalihić, prof. Latinskog jezika

Živana Ilić, prof. Historije
………....…., prof. Historije

Amela Tiro, prof. Sociologije
Senad Hota, prof. Građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava
Nermin Zukanović, prof. Kulture religija

Emina Dacić, prof. Vjeronauke
Bedrija Mujić, prof. Vjeronauke

Mirsada Hadžić, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Aleksandra Đanešić, prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
………………...........……, prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Esmina Durović, prof. Fizike
Rešad Bojadžić, prof. Fizike
Elma Macić, prof. Fizike

Fikreta Ramić, prof. Hemije
Reuf Bajrović, prof. Hemije
….......…………., prof. Hemije

 Nermina Muhić, prof. Biologije
…………….........…., prof. Biologije

Belma Salihbašić - Čidić, prof. Matematike
Haris Pepić, prof. Matematike i Informatike
Azra Gec, prof. Informatike

Ajla Mavrić - Gavranović, prof. Medicinska psihologija i pedagogija, Medicinska psihologija, Zdravstvena psihologija
 
Dr. Elvedina Žiga, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava, Osnovi higijene i zdravstvene njege
Dr. Azra Rožajac, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka
Dr. Ervin Duspara, prof. Fizikalne terapije, Osnovi elektronike i medicinski aparati, Rehabilitiranja, Njege i rehabilitiranja
…………., prof. Dječije hirurgije, Njege i rehabilitiranja, Fizikalne terapije, Internih bolesti, Manuelne masaže
…………, prof. Kineziologije, Urgentne medicine, Neuropsihijatrije, Psihijatrije, Neurologije
Dr. Mirela Zametica, prof. Anatomije i fiziologije čovjeka, Patologije, Pedijatrije, Neuropsihijatrije, Osnovi higijene i zdravstvene njege
…….., prof. Zaraznih bolesti, Zdrave ishrane, Gerijatrije, Kineziterapije
Dr. Vernesa Salkičević H. Omerović, prof. Ginekologije, Mikrobiologije i parazitologije, Osnovi higijene i zdravstvene njege
Dr. Ismira Rašidović, prof. Ginekologije i akušerstva, Pedijatrije, Akušerstva, Socijalne medicine,
………., prof. Farmakologije
 
Dr. Jasminka Kulić koordinator Praktične nastave
Amela Idrizbegović, koordinator Praktične nastave
Elisa Vreto, prof. Praktične nastave
Zarifa Prguda, nast. Praktične nastave
Nermina Oglečevac, prof. Praktične nastave
Amela Čelebić-Tucović, prof. Praktične nastave
Sanela Mehmedović, prof. Praktične nastave
Amra Hadžimusić, prof. Praktične nastave
Adnana Alić, prof. Praktične nastave
Aida Fišek, prof. Praktične nastave
Adisa Džafo-Mušić, prof. Praktične nastave
Dino Žutić, prof. Praktične nastave
Zijad Juković, prof. Praktične nastave
Vildana Hadžimulić, prof. Praktične nastave
Elvedin Kadrić, prof. Praktične nastave
Amela Ljubović, prof. Praktične nastave
Jasminka Mešinović, nast. Praktične nastave
Dražen Bašić, prof. Praktične nastave
Mirsad Čičeklić, prof. Praktične nastave
Džanela Mešinović, prof. Mikrobiologije i parazitologije - praktična nastava
 TEHNIČKO-HIGIJENSKA SLUŽBA
………………, spremačica
………………, spremačica
Taiba Bjelak, spremačica
Ismeta Preljević, spremačica
Jasmina Žunić, spremačica
Senada Bešić, spremačica
Amela Čebirić, spremačica
Zemina Pačariz, spremačica
Suad Fišić, domar
Faruk Malagić, kotlovničar
Suvad Hasković, portir
Suad Selimbegović, noćni čuvar
Aziz Omerović, noćni čuvar