Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87

Konačna rang lista učenika koji su upisani u prvi razred školske 2019/2020. godine:

Akušersko-ginekološka sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar

Pedijatrijska sestra – tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Psiho-gerijatrijska sestra - tehničar

Obavještavaju se učenici koji su na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini stekli pravo upisa u prvi razred Srednje medicinske škole Jezero da dokumentaciju za upis mogu predati u petak, 5.7.2019. godine i ponedjeljak, 8.7.2019. godine, od 08,00 do 13,00 sati.

Upisnu dokumentaciju u navedenim terminima trebaju predati isključivo učenici koji su na osnovu konačnih rang-lista objavljenih putem sistema online upisa stekli pravo upisa na smjerove Akušersko-ginekološka sestra – tehničar, Pedijatrijska sestra – tehničar, Fizioterapeutski tehničar, Psiho-gerijatrijska sestra - tehničar.

Upisna dokumentacija uključuje:
  • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi/prethodno završenog razreda (originalna dokumenta),
  • uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (originalna            dokumenta),
  • izvod iz matične knjige rođenih - ovjerena kopija,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 10. i 12. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola KS u školskoj 2019/2020. godini,
  • prijavu za upis.

Pored navedene dokumentacije, učenici i roditelji trebaju popuniti i anketni list (dobija se u školi) za izborno-obavezni predmet (Vjeronauka/Vjeronauk, Kultura religija), strani jezik te popunjen list potpisan od strane roditelja/staratelja priložiti uz gore navedenu dokumentaciju.