Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87
U utorak, 4.2.2020. godine u našoj školi se obilježio Svjetski dan borbe protiv raka. Cilj obilježavanja bila je edukacija učenika, prije svega o rizicima nastanka raka, te o mogućim načinima prevencije ove opasne bolesti. Učenici II – 5, zajedno sa prof. Džanelom Mešinović, ispred sekcije „Zdrava ishrana“ pripremili su pano, koji se mogao vidjeti u holu škole. Putem razglasa škole učenici su pročitali tekst o opasnosti koju predstavlja rak za današnjicu.
 
Rak je jedan od vodećih uzroka smrti i bolesti, odgovoran za 18,1 miliona novih slučajeva oboljelih i 9,6 miliona smrtnih slučajeva u 2018. godini. U svijetu, jedna od šest osoba umire od posljedica raka, pri čemu se oko 70% smrtnih slučajeva od raka javlja u zemljama sa niskim ili srednjim stopama dohotka.
Posljednji podaci pokazuju da je u Federaciji BiH ukupan broj oboljelih od 17 vrsta malignih oboljenja 15.517 osoba.
Stručnjaci procjenjuju da je oko 20 - 60% svih smrtnih slučajeva usljed karcinoma uvjetovano načinom prehrane.

VODITE RAČUNA O SVOM ZDRAVLJU!
1. Trećina najčešćih vrsta kancera se može spriječiti
2. Rak ima znakove upozorenja
3. Govoreći o raku možemo pomoći svima koji se već liječe

Stručnjaci smatraju kako postoji 12 koraka kojih osoba može poduzeti kako bi spriječila mogućnost nastanka raka. Pored prestanka pušenja, povećanja aktivnosti i redovnih kontrola, na jednom od vodećih mjesta je i zdrava i izbalansirana ishrana, koja može biti dobra prevencija oboljenja, ali i usporiti rast kancerogenih ćelija.

 pano rak