Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87

Zbog novonastale situacije Corona virusa, vanredni učenici za konsultacije kod predmetnih profesora mogu se obratiti na sljedeće e-mail adrese:

mail1mail2