Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

info@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87
Obraćamo vam se danas, 7. aprila, povodom obilježavanja Dana Škole i Dana zdravlja. Kroz poruke naših maturanata proslavit ćemo 74 godine postojanja i rada naše škole. Ovo je za nas veoma bitan datum i mi bismo ga tradicionalno obilježili kroz razne školske aktivnosti i upriličili svečanu akademiju. Nažalost, zbog epidemiološke situacije sve aktivnosti su obustavljene, ali to nas potiče i tjera da pomognemo našim učenicima da dosanjaju svoje snove i ostvare ciljeve.
 
U vrijeme pandemije, gdje ostati u kući znači sačuvati zdravlje i život, virtuelna škola održava kontinuitet znanja. Učenici u vanrednim okolnostima uče, rade, ali i razvijaju neke nove vještine.

Ovo su poruke koje su naši maturanti uputili za rođendan Školi.

IV1

IV2

IV3

IV5

IV6

Kao što se može vidjeti naši učenici se ističu na različite načine, ali niko ih ne tjera da budu isti, jer u našoj školi vlada tolerancija i razumijevanje. Različitosti se prihvataju , svakome se pruža šansa da bude ono što jeste i niko ne želi da na bilo koji način ograniči um ili snove mladim ljudima. Naša škola je jedno lijepo mjesto gdje se svakome od nas daje prilika za sreću i uspijeh u životu.

Biti zdravstveni radnik je teško, posao je odgovoran i zahtjevan, ali nosi i brojne radosti, kako čovjeku koji je odlučio cijeli život posvetiti pomaganju drugim ljudima tako i pacijentu kad shvati da nije sam i da postoji neko ko će mu pružiti nesebičnu podršku onda kada mu je pomoć najpotrebnija.

Ove godine Svjetski dan zdravlja nosi poruku „Podržite medicinske sestre i babice”. Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svjest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetne oblasti koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije.

Svjetski dan zdravlja 2020. godine naglašava značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u pružanju zdravstvene zaštite širom svijeta i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbjedila bolja podrška zdravstvenom sistemu. Povodom Svjetskog dana zdravlja ove godine biće objavljen prvi globalni izvještaj o sestrinstvu u svijetu. Ovaj izvještaj će pružiti uvid u globalnu sliku trenutnog broja medicinskih sestara i potreba za jačanjem radnih kapaciteta u cilju jačanja zdravstvenog sistema. Izvještaj predstavlja osnov za prikupljanje podataka, dijalog i zagovaranje, dalja istraživanja i ulaganja u zdravstvenu radnu snagu za buduće generacije.

Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne zdravstvene njege i zdravstvene njege u zajednici. Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekada i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove procjene njege i njege u procesu liječenja je od presudnog značaja. Dio su lokalne zajednice dijeleći njenu kulturu, snage i ranjivosti i na taj način mogu da oblikuju i pruže efikasne intervencije za ispunjavanje potreba pacijenata, porodica i zajednica.

Ciljevi obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja su:

  • Da se skrene pažnja i uvaži rad i požrtvovanost medicinskih sestara i babica čija je uloga u pružanju zdravstvene zaštite neprocjenjiva.
  • Da se naglasi značaj kontinuiranog usavršavanja medicinskih sestara i babica.
  • Da se pruži podrška ulaganjima u medicinske sestre i babice.

 

Aktivnosti naših učenika i profesora u toku školske godine

dan skole gifgif