Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan prava djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika zanemarivanja i diskriminacije.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora osigurati svakom djetetu. U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih faktora u vezi zaštite djeteta.

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju  dječijih prava. Nažalost, postoje milioni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava. Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati.
 
Učenici IV-2 razreda, sekcija „Civitas“ sa profesoricama Senadom Osmanović  i Amelom Tiro, uradili su kreativan video i na taj način obilježili ovaj važan datum.
Sretan Međunarodni dan dječjih prava!