Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87
Svake godine 22. marta se obilježava Svjetski dan voda.
Prigodnom prezentacijom učenici Biološko – ekološke sekcije, žele skrenuti pažnju o zaštiti voda i poslati poruku koliko je voda važna za život čovjeka i da je potrebno cijelu godinu savjesno brinuti o njoj.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13