Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

"Rat je veliko zlo koje hoda, u kuću dođe, u dušu uđe i kuću i dušu uzme." Rat je najveće zlo koje se može desiti čovječanstvu, u njemu nema pobjednika jer sigurno svaka strana gubi ono nešto svoje što mu je veoma dragocijeno. Historiju ne treba ponavljati i treba živjeti u sadašnjosti, ali da se ona ne bi ponovila trebamo stalno pričati o njoj i nove generacije upoznavati sa tim teškim periodom kako ne bi pravili istu grešku. Devetog maja 2021. godine se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, a samim tim i dan Evrope. Toga dana je dobro pobijedilo zlo i dobili smo Evropu onakvu kakva ona danas izgleda. Deveti maj predstavlja prekretnicu u evropskoj historiji i širom Evrope se obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom, u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju, ali i kao Dan Evrope, jer označava početak stvaranja Evropske unije pet godina kasnije, 1950. godine. Nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu svijet je krenuo u obnavljanje i stvaranje zajedničkih institucija, pa tako i Evropa. Upravo je stoga u drugoj polovini 40-ih i u prvoj polovini 50-ih godina došlo do stvaranja cijelog niza organizacija na internacionalnom nivou. Za vrijeme Drugog svjetskog rata i fašizma, više od 50 miliona ljudi je izgubilo svoje živote. Mnogi su mučeni, zatvarani u logore, tu su mnogobrojne žrtve silovanja, zaista slika obojena krvlju. Sada možemo napraviti kontrast između Evrope u to vrijeme i Evrope danas i tako izvući pouku da se ovo zlo više nikada ne ponovi. Također, 9. maja se obilježava Dan zlatnih ljiljana. Zlatni ljiljan je simbol Bosne, endemični cvijet karakterističan za predjele Bosne koji je korišten kao simbol za čistoću, nevinost i ljepotu, baš onakav kakva je naša Bosna. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u BiH. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Zlatnim ljiljanom su ukupno odlikovane 1742 osobe. “Zlatni ljiljan” je bilo najveće vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Na kraju možemo izvući pouku da nije bitna boja kože, ime, vjera, svi smo jednaki i ne trebamo dozvoliti da se zlo iz historije opet ponovi.
Sekcija „Mladi historičari”