Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

U srijedu 09.06.2021. godine, ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminovic je dodijelila priznanja učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim takmičenjima. Među onima koji su dobili priznanja je i učenica naše škole Selma Alagić, koja je osvojila drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz Vjeronauke. Čestitamo našoj učenici na postignutom uspjehu i želimo joj još puno uspjeha u daljem školovanju.