Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

Podjela svjedočanstava i diploma za učenike koji su završili IV razred je u utorak 15.6.2021. godine u 11:00 sati.