Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Obavještavamo vas da nastava u školskoj 2021/2022. godini, počinje u srijedu 1. septembra 2021. godine u skladu s Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog procesa (broj 11-04-34-32471-1/21 od 27. 8. 2021), Zaključkom Vlade KS i uz poštivanje osnovnih epidemioloških mjera u zatvorenom prostoru na osnovu preporuka Kriznog štaba Federacije BiH.

Prijem učenika prvih razreda, održat će se u srijedu 1.9.2021. godine, u amfiteatru škole, prema rasporedu koji možete pogledati u sljedećim linkovima:
I1 Akušersko-ginekološka sestra tehničar
I2 Pedijatrijska sestra tehničar
I3 Pedijatrijska sestra tehničar
I4 Fizioterapeutski tehničar
I5 Fizioterapeutski tehničar
I6 Psiho-gerijatrijska sestra tehničar

Dragi učenici, sretan vam početak školske godine.