Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Porodično savjetovalište kao dugogodišnji saradnik naše škole, a s cijem pružanja podrške učenicima pri polasku u školu, nudi infografiku savjete učenicima na koji način da se prilagode početku nove školske godine.

infografika 2

infografika 1

infografika 3