Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Svake godine 12. maja medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva, u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva.

Sredinom 19. vijeka Florence Nightingale inicirala je uvođenje profesionalnog obrazovanja žena u zdravstvenu njegu bolesnika, a 1860. godine postavila temelj modernog sestrinstva uspostavom sestrinske škole u bolnici u Londonu.

„Medicinska sestra je osoba koja njeguje, pomaže i štiti osobu koja je spremna brinuti se o bolesnima, ozlijeđenima, starima“.

Medicinske sestre-tehničari najbrojnija su profesionalna kategorija u sistemu zdravstva tj. rade na području unapređenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije, sistemskim pristupom otkrivaju i rješavaju zdravstvene probleme iz djelokruga svog rada. Osim toga, planiraju, sprovode i ocjenjuju uspješnost zdravstvene njege. Fokusirane su na edukaciji članova porodice o zdravlju i bolesti, njezi za bolesne i nemoćne u krugu porodice. Sarađuju sa ljekarima i drugim zdravstvenim osobljem i zajednicom na rješavanju javnozdravstvenih problema.

Medicinske sestre-tehničari se bave planiranjem i razvojem sestrinstva i vode brigu o kontinuiranoj  sestrinskoj edukaciji.

Medicinske sestre uistinu jesu vizija budućnosti zdravstvene zaštite. U doba pandemije do izražaja dolazi njihova inovativnost, empatija, snalažljivost i požrtvovnost.

Više nego ikada, medicinske sestre su u centru globalnih zdravstvenih politika, te imaju priliku za uzdizanje njihovog statusa. Da bi se ova profesija podigla na viši nivo, treba se uvijek osvrnuti na sjajne medicinske sestre kroz historiju, kako bi potvrdili njihove istinske vrijednosti, te kako se razvijala njihova praksa tokom godina.

Stoga medicinske sestre kao najveća zdravstvena profesija moraju imati sastavnu ulogu u kreiranju budućnosti zdravstvene zaštite. Od početka pandemije COVID-19 brojne kolegice i kolege širom svijeta iskazali su enormne napore u svakodnevnom radu i pružanju kvalitetne njege za sve bolesnike.

“ Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti ”.

"Nemojte se nikada smatrati gotovim medicinskim sestrama ... morate učiti cijeli svoj život." Florence Nightingale

Sekcija: E-medica i Klub mladih psihologa

sestrinstvo

Dan sestrinstva 22