Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


U petak 13.5.2022. godine organiziran izlet na Bijambare.

Izlet Bijambare