Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


U cilju promocije srednjoškolskog obrazovanja u KS, u srijedu 25. maja ispred BBI centra, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Zajednicom srednjih škola, organiziralo je Sajam srednjih škola. Našu školu su predstavljali učenici trećih razreda zajedno sa profesorima praktične nastave.

 SSŠ