Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87


Raspored polaganja predmetnog i razrednog ispita za redovne učenike u junskom ispitnom roku školske 2021/2022. godine