Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, 9. januara 2023. godine, prof. bosanskog jezika i književnosti Edina Filipović održala je predavanje na temu " Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa".

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, 9. i 10. januara 2023. godine, prof. psihologije Ajla Mavrić- Gavranović održala je predavanje na temu "Uloga škole kao zaštitnog faktora u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih".

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, 13. januara 2023. godine, pedagogica Alma Gogalić održala je predavanje na temu "Inkluzija je dječije pravo - ocjenjivanje/vrednovanje postignuća učenika sa teškoćama u razvoju".

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, 24. januara 2023. godine, socijalna radnica Amra Kušundžija održala je predavanje na temu "Trauma", profesorica informatike Azra Gec, profesorica praktične nastave Elisa Vreto, profesorica fizike Elma Macić, profesorica vjeronauke Emina Dacić i profesorica stručno teorijske nastave Vernesa Salkičević održale su predavanje na temu "Primjeri dobre prakse u nastavi", psiholog Lejla Herenda održala je predavanje na temu "Komunikacija".