Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Učenici IV6 razreda zajedno sa profesorom Dinom Žutićem su 13.4. 2023. godine prisustvovali internoj edukaciju uposlenika Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevu. Tema edukacije: Komunikacija u radu medicinskih sestara-tehničara.