Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Školska biblioteka Srednje medicinske škole-Jezero je, u novoj školskoj godini 2023/2024.godini, značajno proširila knjižni fond.  Bogatiji smo za mnogo novih naslova stručne medicinske literature, dopunjenih naslova lektire, i više od dvadeset naslova literature na engleskom jeziku. Sva postojeća i nova literatura na raspolaganju je učenicima škole u prostorijama školske biblioteke i čitaonice.

B1

B2

B3

B4

B5