Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Svjetski dan dijabetesa, 14. novembar, u našoj školi je obilježen nizom aktivnosti: mjerenjem šećera u krvi, krvnog pritiska, pulsa, saturacije i BMI učenicima i uposlenicima, kao i prikladnom prezentacijom  i postavljanjem panoa u holu škole. Na svim navedenim aktivnostima radili su članovi  sekcije E-medica, učenici IV6 s prof. Amelom Idrizbegović.

Dio materijala za promociju pripremili su, zajedno s profesorom Draženom Bašićem, članovi sekcije Fizikalna terapija i zdravlje. 

DIJ1DIJ2DIJ6DIJ8DIJ3DIJ5DIJ7DIJ9DIJ10