Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra. Članovi sekcije Manuelna masaža, zajedno sa prof. Jasminkom Mešinović, pripremili su prezentaciju koja ima za cilj podizanje svijesti o tome da sve osobe s invaliditetom imaju iste opće zdravstvene potrebe kao i svi ostali ljudi, te stoga trebaju imati pristup redovnim zdravstvenim uslugama.

invalid3invalid1invalid2