Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Globalna kampanja "16 dana aktivizma", koja se odvija svake godine od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, ima za cilj borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i obilježava se u preko 100 država svijeta od 1991. godine, kada ju je pokrenuo Institut za globalno liderstvo žena.

Aktivnosti koje je, u okviru ove kampanje, organizirala sekcija eMedica su prikazivanje filma u holu škole svih šesnaest dana i radionice na odjeljenskim zajednicama I i II razreda, gdje su učenice argumentirano iznijele problematiku nasilja i diskriminacije iz različitih perspektiva, koristeći argumente i retoričke vještine.

16dana416dana116dana316dana2