Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Aktivnosti na obilježavanju Dana škole započele su kreiranjem „živog“ loga škole u dvorištu. U samim pripremama, izradi i izvedbi srca, simbola naše škole, učestvovali su učenici i profesori Mario Vrhovec, Vernesa Salkičević i Jasmina Vodopić. 

Članovi sekcija stručno-teorijskog aktiva upriličili su priredbu s više zdravstveno-edukativnih igrokaza, video projekcija, čitanja historijata i prikladnih muzičkih tačaka. Priredba je pripremljena u duhu buduće zdravstvene profesije za koju se ovi mladi ljudi školuju. 

srcepriredbapriredba1priredba2priredba3