Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

smsjezero@smsjezero.edu.ba
tel: +387 33 44 39 87


Prijem dokumentacije za upis učenika u prvi razred JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo će se obaviti u sljedećim terminima:

28. juni 2024. godine – od 09:00 do 14:00 sati

01. juli 2024. godine – od 09:00 do 14:00 sati

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava za upis
  2. Izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
  3. Svjedodžba o završenoj školi – orginal
  4. Uvjerenje o uspjehu učenika VI, VII i VIII razreda osnovne škole – orginal
  5. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – orginal
  6. Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja ostalih bodova

Prijava za upis se štampa iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste i dokaz je da je kandidat ostvario pravo upisa u određenu školu.