Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

SEPTEMBAR

6. septembar – Odlazak učenika IV razreda na matursku ekskurziju u Istanbul.

26.

...

Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo možete naći na sljedećem

...

PETAK 27.6.2014.

I RAZREDI: 10,00 sati

II RAZREDI: 10,30 sati

IIIRAZREDI: 11,00 sati

Napomena:

...