Adresa

Patriotske lige 67a , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

ssmstsa@bih.net.ba
tel: +387 33 44 39 87

dan ms

Multiple skleroza (MS) je najčešća upalna autoimuna demijelinizacijska bolest centralnog nervnog sistema

...

dan babica

 Učenice I1 razreda Alma Kasapović i Edina Dudo sa profesoricom Elisom Vreto su 6.5.2019. godine

...

sest

 

Medicinske sestre i tehničari širom svijeta 12. maj obilježavaju kao Međunarodni dan sestrinstva u spomen

...

medicinijada

XIX susreti medicinskih škola FBiH održani su 26.4. i 27.4.2019. godine. Domaćin i organizator

...

 

Učenice IV6 razreda sa profesoricom Brankom Obradović Heđi su 28.02.2019. godine obilježile

...